Quạt hướng trục gián tiếp
Mã SP: Quạt Hướng trục T30A/C
Giá: Liên hệ